Отговор на въпрос

Това е услуга, на която отговарям на 2-3 въпроса, възникнали на по късен етап.
Продължителност -30 Мин.
Цена – 90 лв.

    0899 199 523