Детски хороскоп

Анализирам и правя Астро психологически портрет със силни и слаби страни, таланти и потенциали. Давам отговор на въпроси Какви нужди има детето?
Продължителност -50-60 Мин. ( онлайн среща)
Цена – 180 лв.

    0899 199 523