Годишен хороскоп

Това е подробна прогноза за предстоящите 12 месеца. Анализирам добрите и лошите периоди и давам насоки за смекчаване на по- трудните аспекти.
Продължителност-50-60 Мин.( онлайн среща)
Цена -180 лв.

    0899 199 523